Pogledajte novoizgrađeni toranj The Cube u Bejrutu

Izgradnja 50 metara visokog stambenog tornja The Cube u Bejrutu je dovršena. Potpisuje ga arhitektonski studio Orange Architects za libanonsku korporaciju Masharii.

Foto: Matthijs van Roon
Foto: Matthijs van Roon

The Cube (kocka) se nalazi na istaknutom, vidljivom mjestu u istočnog dijela Bejruta. Koncept novoizgrađenog tornja je jednostavan, ali iznimno efektan. Maksimalno poštivanje želja investitora, uvažavanje mogućnosti lokacije i poštivanje lokalnog načina gradnje bile su osnovne vodilje pri gradnji The Cuba s nevojerojatnim pogledom na na Bejrut i Mediteran.

Foto: Matthijs van Roon
Foto: Matthijs van Roon

Koncept ove građevine vidljivo je podigao letvicu kada je riječ o gradnji visokih građevina. Svaka je etaža rotirajuća i nudi stanarima spektakularan pogled na na grad, čemu pridonose i panoramski prozori dužine do 12 metara. Na svakoj su etaži smješteni jedan ili dva stana, a rotirajuća panorama od 360 stupnjeva zajednička je svima.

Foto: Matthijs van Roon
Foto: Matthijs van Roon

Toranj se sastoji od 14 etaža i ukupno 19 stanova čija veličina varira od 114 do 234 kvadrata.

Foto: Matthijs van Roon
Foto: Matthijs van Roon

Ukupna je površina zgrade 5600 kvadrata.

Foto: Matthijs van Roon
Foto: Matthijs van Roon

Gradnja The Cubea počela je u proljeće 2011. godine, a sada je napokon i dovršena.

Foto: Matthijs van Roon
Foto: Matthijs van Roon
Komentari