ODRŽIVA ARHITEKTURA KRAJ TRILJA: kako se gradila prva kuća od konoplje i koje su prednosti takve gradnje

Hrvoje Bota diplomirani je inženjer arhitekture i jedan od pionira u području održive arhitekture. Njegov cilj u kontekstu arhitekture je minimizirati negativne utjecaje na okoliš, promovirati energetsku učinkovitost i korištenje recikliranih materijala. Trenutačno razvija nekoliko projekata i gradi obiteljski dom i mikrofarmu u Krušvaru u blizini Trilja prema svim standardima održive gradnje i načelima permakulturnog dizajna.

 


Glavna karakteristika održive arhitekture je da je to gradnja kuća u kojoj se koriste prirodni materijali, usko je povezana sa svojim okolišem, a važnu ulogu imaju sada već poznate tehnike poput sakupljanja kišnice ili postavljanje solarnih panela. Vijek trajanja kuće od konoplje, kakvu on gradi, je više stotina godina. Vrlo važna karakteristika je da su takve kuće otporne na požar i potres jer su lagane te imaju izvrsna izolacijska svojstva.

FARMA U KRUŠVARU/ BUDUĆI GOSPODARSKI DIO

Riječ je o stambeno-gospodarskom kompleksu. Dio predviđen za stanovanje ima 120 kvadrata, a 80 kvadrata predviđeno je za gospodarske svrhe poput staklenika, praonice za povrće, alatnice te dijela na kojem će se u budućnosti organizirati radionice i edukacije. Cilj je da bude maksimalno energetski samodostatna sa spremnicima za kišnicu, toplinskom pumpom i peći na drva te da proizvodi viškove energije iz hrane.

FARMA U KRUŠVARU/AKUMULACIJA

Glavni konstruktivni materijal kuće je drvo, a ispuna zidova i stropa je od konobetona odnosno smjesa konopljine sječke, vapna, vode i mljevene cigle. Žbuka je vapnena, a podovi od pluta. Materijali koje se koriste za izgradnju danas su sve dostupniji. Riječ je o panelima od prešane slame, betonu od konoplje i vapna, a pluto se također pokazalo kao izvrstan materijal. Kuća od konobetona, odnosno hempcrete, bit će prva takva u Dalmaciji.

Najveći izazovi u gradnji je bilo to što je tehnika gradnje bila potpuno nova i nisu postojali lokalni majstori koji bi znali postupak. Materijali također nisu bili dostupni. Nakon što su savladane tehnike sve je bilo lakše.

FARMA U KRUŠVARU/ OBUHVAT

Gradnja same kuće trajala je tri godine od kojih je prva godina protekla u dizajniranju i projektiranju. Da bi cijelo imanje došlo do razine koju Hrvoje očekuje treba proći još nekoliko godina jer je posađeno oko 50 stabala te uređeno čak 800 metara gredica za povrće. To su gredice za biointenzivni uzgoj povrća, a taj koncept se zove regenerativna poljoprivreda.

Riječ je o novoj generaciji poljoprivrede koja ima pozitivan utjecaj i na emisiju stakleničkih plinova i povećava bioraznolikost. Poboljšava plodnost i mikrobiologiju tla pa možemo reći da je to to novi koncept poljoprivrede u  kojem je izrazito važna „suradnja s prirodom“.

FARMA U KRUŠVARU/ BUDUĆI STAMBENI DIO

Hrvoje kaže: „Važno je promijeniti percepciju ljudi i da shvate da su sastavni dio prirode i da sve što gradimo, radimo, uzgajamo, moramo raditi u skladu s prirodnim načelima. Trebamo razmišljati dugoročno dakle kakvo će tlo biti za 5-10 godina, koliko će sama kuća donijeti benefita zdravstveno, ekološki i ekonomski kroz 30 ili 50 godina eksploatacije. Vidimo da sve više rastu troškovi energije, vode, struje tako da treba razmišljati cjelovito, holistički, integralno i dugoročno.“

Više o održivoj arhitekturi i projektu Hrvoja Bote pogledajte u video prilogu!


Komentari